مبلغ (ريال)

شرح خدمات

رديف

650000

طراحي صفحه اول وب سايت (Home Pge)

1

200000

طراحي صفحات شامل متن و تصوير

2

100000

طراحي صفحات شامل متن

3

300000

طراحي صفحات ديگر كه نياز به كار گرافيكي دارند

4

هر ثانيه حداقل 100000

طراحي Intro Flash

5

با موسسه ايستا تماس گرفته شود.

ايجاد بانك اطلاعاتي و برنامه نويسي تحت اينترنت

6

با موسسه ايستا تماس گرفته شود.

ايجاد سايت تجارت الكترونيك (E-Commerce)

7

350000

طراحي و ايجاد نوارهاي تبليغاتي (Banner) با ابعاد استاندارد

8

2400000

 

هزينه بروز رساني سايت اينترنتي بصورت ساليانه

9

 

          در صورت انعقاد قرارداد طراحي وب سايت اين موسسه آمادگي دارد تا موارد ثبت دامين و فضاي اينترنت را با 20 % تخفيف ارائه نمايد.

          مشتركين سايت اطلاع رساني Iranbuilders.com از 25% تخفيف در طراحي وب سايت برخوردار مي باشند.

          اين موسسه با در اختيار داشتن سالها تجربه در طراحي و پياده سازي سايتهاي ايترنتي، آمادگي دارد تا با انعقاد قرارداد جداگانه اي بروز رساني سايت شما را بصورت ساليانه بانجام رساند.